Ju fler vi är som kan utföra hjärt-lungräddning (HLR)
desto större chans att fler överlever!

Resus utbildar företag, organisationer,
föreningar, föräldragrupper och privat-
personer i HLR, Barn-HLR samt
Första hjälpen/L-ABC.


Vad kan du göra för att rädda liv?

Alla HLR-utbildningar genomförs enligt gällande
riktlinjer och utbildningsprogram utformade av
Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet)
och instruktörerna är utbildade och certifierade
enligt dessa.

Vi skräddarsyr er utbildning efter era behov
och önskemål!

Enligt Arbetsmiljölagen ska alla företag ha
kunskaper i HLR och första hjälpen/L-ABC.

Vi utbildar enligt Arbetsmiljölagen
AFS 1999:7 i Första hjälpen/ L-ABC.