Ju fler vi är som kan utföra hjärt-lungräddning (HLR)
desto större chans att fler överlever!
Enligt Arbetsmiljölagen ska alla företag ha kunskaper i HLR och första hjälpen/L-ABC.

Vi utbildar enligt Arbetsmiljölagen AFS 1999:7 i Första hjälpen/ L-ABC. Där får ni lära er hur ni ska agera vid en olyckshändelse eller vid olika vanliga sjukdomar som plötsligt kan bli akuta som t.ex. diabetes, epilepsi, allergi, astma, stroke m.m.

Klicka här för mer information om Arbetsmiljölagen! 

Resus, Susanne Östman - Tel: 0736 – 19 94 83 - E-post: susanne@resus.se