Ju fler vi är som kan utföra hjärt-lungräddning (HLR)
desto större chans att fler överlever!
Susanne Östman
Leg. Sjuksköterska/Narkossjuksköterska
HLR Instruktör
Tel: 0736 – 19 94 83
E-post: susanne@resus.se
Resus, Susanne Östman - Tel: 0736 – 19 94 83 - E-post: susanne@resus.se